Els polítics que no estimaven les dones

Aquest 2014 hem patit la retallada en drets de les dones més gran de la democràcia. La política conservadora del PP i de Gallardón ens ha penetrat profundament, expropiant el nostre cos, perdent l’autonomia i llibertat a decidir sobre nosaltres mateixes. Viurem en un dels països més restrictius en drets sexuals i reproductius, tornant a un sistema de supòsits, més restringit que el de 1985 i derogant la llei de terminis aprovada al 2010.

Qué Canvia?
Eliminació de terminis: Fins ara, com a la majoria de països europeus, les dones podien realitzar la Interrupció Voluntària de l’Embaràs  sense al•legar motiu  i de manera informada i gratuïta fins a les 14 setmanes. Ara ja no.
Restricció de supòsits: Seran, violació denunciada (màx. 12 setmanes) o risc greu per a la salut física o psíquica de la mare, avalat per dos especialistes (màx. 22 setmanes). S’elimina el supòsit de malformacions i malalties fetals, a no ser que un dictamen mèdic de dos especialistes certifiqui “dany important i durador” a la mare, i un altre provi la patologia del fetus.

Menors: S’elimina el fet que les joves de 16 i 17 anys puguin avortar sense consentiment dels pares i/o tutors legals, tot i que a l’Estat espanyol la majoria d’edat sanitària es situa als 16 anys.
Professionals sanitaris: Incorpora la possibilitat que els professionals sanitaris declarin objecció de consciència. Prohibeix la publicitat de clíniques. Preveu sancions per incompliment.

El títol de l’avantprojecte de llei aprovat, “Ley de protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada”, és cínic quan es tracta de retirar drets. La reforma busca la tutela del cos de les dones per part de l’Estat. Ens culpabilitza i criminalitza els i les professionals de la salut. Des de la Coalició de Pineda ICV-EUiA ens posicionem totalment en contra perquè la considerem:
Una norma perillosa en relació a la salut. Incompleix recomanacions de la OMS i diverses Conferències de la ONU que el propi Estat espanyol ha ratificat. Les evidències mostren com les lleis restrictives no redueixen el nombre d’IVE’s sinó que simplement empitjoren les seves condicions.
Una norma masclista. Infantilitza a les dones fent prevaldre la opinió de tercers. Priva l’autonomia i coarta la capacitat de decidir sobre la pròpia salut sexual i reproductiva.

Una norma classista i desigual. La directiva europea d’assistència sanitària, seguirà permetent que qualsevol espanyola pugui realitzar la Interrupció Voluntària de l’Embaràs amb els terminis que estableixen els respectius països de la UE, si en pot assumir el cost. 
Així dons, aquest 8 de març fem una crida al conjunt de la societat per a reclamar la retirada d’un avantprojecte de llei que ha obert artificialment un debat superat, i que ha produït mobilitzacions de milions de dones i homes en contra, arreu d’Europa. Ens posicionem a favor de l’avortament lliure i gratuït, acompanyat de polítiques de prevenció (educació sexual i afectiva, accés universal a mètodes anticonceptius, anticoncepció d’emergència gratuïta, entre altres), dotades del pressupost que requereixen. Demanem que el govern català doni compliment a la moció presentada per ICV-EUiA i aprovada al Parlament el 12 de febrer,  per blindar aquest dret a Catalunya i elaborar una llei pròpia sota l’empara del vigent Estatut. Però això no serà suficient. Si ens toquen a una, ens toquen a totes! #joDecideixo; #SOSDretalpropicos; #NosotrasDecidimos; #Abortolibre

Iniciativa Verds – Esquerra Unida
Coalició Pineda

Leave a Reply

*